Vraag en Antwoord

Aankoop

Het antwoord is nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Dit zal in de praktijk overigens niet vaak voorkomen, maar is dus wel mogelijk. Daarnaast geldt er een schriftelijkheidsvereist, waarbij de koop pas tot stand komt, nadat beide partijen het koopcontract hebben ondertekend. 

Banken hanteren strakke spelregels voor de verstrekking van nieuwe hypotheken. Deze zijn opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in combinatie met ministriële regelingen. Welke regels zijn dat en wat mag u lenen?

Naast de inkomenseis telt voor geldverstrekkers ook de 'marktwaarde' van de woning. De geldverstrekker bepaalt wat die marktwaarde precies is. Dat kan zijn:

  • De koopprijs van de woning
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw

Voor een bestaande woning mag u in 2014 maximaal 104% van de marktwaarde lenen (eventueel na verbouwing).

In 2018 mag de maximale hypotheek niet meer hoger zijn dan de marktwaarde van de woning (100%). Daarom wordt vanaf 2013 de maximale hypotheek in zes gelijke stappen van 1% verlaagd. U zult dus in de toekomst de bijkomende kosten steeds meer zelf moeten betalen.  

Het is in deze oververhitte woningmarkt zeker niet eenvoudig om een passende koopwoning te vinden. Als makelaar heb ik meer ingangen tot mijn beschikking om toch een passende woning voor u te vinden. Bijvoorbeeld kan ik woningen in de buurt zien die binnenkort op Funda komen. noem het maar voorkennis. Wanneer u RP Makelaardi inhuurt, dan weet u eerder dan concurrent-kopers het komende aanbod. Zo grijpt u in ieder geval niet mis. 
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan, tenzij de makelaar anders besluit of afspreekt met zijn opdrachtgever. De makelaar dient wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is of in gesprek is met een andere kandidaat.

Kosten koper (k.k.) betekent, dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper bedraagt circa 6 % van de koopprijs van de aangekochte woning. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- 2% Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien u een woning koopt.

Tevens kan men In het jaar 2015 nog maximaal 104% van de woningwaarde lenen, houdt hier dus rekening mee als u een woning koopt!

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht! 

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 

De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Mocht u gebruik wensen te maken van de wettelijke bedenktijd, kan het verstandig zijn dit schriftelijk te doen, aangezien de bewijslast moeilijk is, indien u dit mondeling doet.

Courtage

De courtage die wij met elkaar hebben afgesproken, betaalt u pas aan ons op het moment de verdracht van uw woning aan de kopers bij de notaris plaatvindt. Wij sturen de factuur ongeveer een week van te voren naar de notaris. De notaris zal de courtagefactuur dan opnemen in de nota van afrekening en verrekenen. 
De courtage is de vergoeding dat u aan mij betaalt wanneer ik u succesvol heb bemiddeld nar een nieuwe woning of wanneer ik uw woning heb verkocht. Wat redelijk is, is voor iedereen anders. Mensne die kwaliteit in dienstverlening belangrijk vinden, zijn meestal bereid meer te betalen. Is voor u de laagste bedrag het meest belangrijk, dan is mijn courtage wellicht te hoog voor u. Soms stel ik mensen de vraag: Stel dat ik €5.000,- meer uit de onderhandelingen met kopers haal, bent u dan bereid een paar honderd euro meer te betalen? 

Onderhandelingen

De verkoper stelt in overleg met zijn makelaar een vraagprijs vast. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist uiteindelijk zelf of hij wenst te verkopen. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over alle zaken eens zijn, komt er pas een koop tot stand (na schriftelijke vastlegging). 

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken.

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper positief reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Review schrijven

Een beoordeling of review toevoegen op Google

  1. Open Google Maps op uw computer en zorg dat u bent ingelogd.

  2. Zoek naar Almere, RP Makelaardij

  3. Scrol aan de linkerkant omlaag en klik op Een review schrijven.

  4. Klik in het venster dat wordt weergegeven op de sterren om een ster-beoordeling van de plaats te geven. U kunt nu een review schrijven.

Uw review blijft zichtbaar in Google Maps totdat u deze verwijdert. Nadat uw review is gepubliceerd, kunt u bewerken wat u heeft geschreven of de beoordeling en foto's wijzigen die u heeft toegevoegd. 

Bron: Google


Verificatie, wie bent u?

Met SMS een verificatiecheck doen houdt in dat na bijvoorbeeld het digitaal onderrekenen van de opdracht tot dienstverlening, u via mail een vraag krijgt om een code op te vragen. Deze code wordt via SMS naar u gestuurd. Na het invullen van de code wordt de precdure afgerond De afkorting hiervoor is OTP. ( one time password)
Als makelaar moet ik van de wet (Wwft) weten wie mij inhuurt als makelaar. zodra ik uw gegevens heb ontvangen zal ik vooraf een check doen. Deze check controleert o.a. of u zich bijv. heeft ingelaten met geld witwassen. Blijkt dit uit de toetsing, dan mag ik uw opdracht niet aannemen. 

Verkoop

Ja. U heeft eerder een bod gedaan onder de voorwaarde dat u de woning nog kan bezichtigen. Dus u kunt uw bestaande bod verhogen, verlagen of zelfs intrekken. 
Ja hoor. Ga naar de contactpagina om uw gegevens in te vullen en vermeldt wanneer u tijd heeft dat RP Makelaardij contact met u opneemt om aan u een waardebepaling van uw woning te verstrekken.
U kunt uw bod nog verhogen voordat de gestelde deadline afloopt.
Nee hoor, RP Makelaardij rekent u hiervoor geen kosten. Het zijn dat wij eerste een videogesprek inplannen en daarna een afspraak met u maken dat ik bij u langskom. Pas wanneer ik uw woning verkoop, bent u mij courtage schuldig. 
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Bij sommige woningen in verkoopt hanteert RP Makelaardij een ander biedingsproces dan u wellicht gewend bent. Staat er nij een woning te koop vermeld 'voorlopig bod', dan doet u een bod onder voorbehoud van een fysieke bezichtiging. An het verstrijken van de deadline, zal Verkoper bepalen welke mensen, die een bod hebben gedaan, worden uitgenodigd voor een bezichtiging. U wordt hiervoor gebeld of u zult een email erover ontvangen. 

Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Er zijn een aantal voorwaarden die leiden naar een hoge verkoopprijs:

1) U neemt de tijd om uw woning verkoopklaar te maken. Dat betekent dat uw woning kritisch bekijkt en waar nodig de muur een lik verf geeft, deurklinken die loszitten (dat is vaak zo) vastzet, de vloeren en ramen lapt en eventueel de tuin een opfrisbeurt.

2) Professioneel gemaakte foto's en video. Uw woning moet beter ogen dan de vele andere woningen die op o.a. Funda staan. Mensen zien uw woning online voor de eerste keer en dan moet u ervoor zorgen dat ze in ieder geval uw woning willen  bekijken. U kunt met uw woning maar één keer een eerste infdruk maken! Bekijk dit voorbeeld.

3) De juiste prijs en verkooptacktierk toepassen.  Met de juiste prijs op Funda en andere platformen uw woning aanbieden is zeer belangrijk. Te hoog is niet goed want dan reageert niemand. Te laag en u krijgt achteraf spijt dat u geen hogere prijs hebt gevraagd. Wat de juiste prijs is hangt van veel factoren af.

Maak met RP Makelaardij een persoonlijke afspraak (bij u thuis of via een videogesprek) om de details van de voorwaarden te bespreken. 

 

Nee. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als u als koper ons inschakelt voor de aankoop van uw woning zal u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.

Verkoop recreatiewoning

Ja, er zijn zeker verschillen. Meestal bevindt een recreatiewoning op een park ergens in Nederland. Naast reguliere zaken heeft u ook te maken met bijv. het parkbeheer, parkregels, eventueel erfpacht. Al deze informatie moet u iedere kandidaat-koper op juiste wijze kenbaar maken. U wilt immers niet dat er achteraf problemen ontstaan omdat u niet heeft voldaan aan uw wettelijke informatieplicht. 

Zelfs in deze tijden is een goede presentatie van uw recreatiewoning op bijvoorbeeld Funda, huislijn.nl, vbo.nl en op social media heel belangrijk. Foto's, 3d-foto's, een hoogtefoto, video en zelf dronebeelden zorgen ervoor dat uw woning echt opvalt tussen de vele andere recreatiewoningen die te kooop worden aangeboden. 

Als verkoopspecialist in recreatiewoningen, weten wij als de beste dat niet alleen uw recreatiewoning goed voor de dag moet komen maar ook de omgeving moet in beeld komen. Recreatie speelt zich voor een groot deel buiten af dus omgeving is belangrijk.  

RP Makelaardij werkt samen met professionele fotografen die snappen waaraan een toppresentatie aan moet voldoen. Klik hier voor een voorbeeld van goede foto's.

Nee, dat hoeft niet maar het is wel beter om wel een gespecialiseerde makelaar in de verkoop van recreatiewoningen in te schakelen. Immers, u wilt er voor zorgen dat de verkoop, de koopakte en alles wat er bij hoort, goed en netjes verloopt. Bovendien wilt u uw recreatiewoning tegen een hoge prijs verkopen, toch? Ronald Peters van RP Makelaardij zit meer dan 25 jaar in het verkoopvak dus het verkopen van uw recreatiewoning kunt u prima aan hem overlaten.